Moje setkání s Dalidou po 30 létech - co dnes můžete vidět v Paříži

My meeting with Dalida after 30 years - what is possible to see in Paris now

Dalida prožila 25 let svého života v domě který si v roce 1962 koupila na pařížském Montmartru. Zde taky zcela vyčerpaná a osamocena v noci z 2. na 3. května 1987 ukončila svůj život (její ložnice byla v 1. patře na opačné straně domu s výhledem do zahrady a na panorama Paříže). Po její smrti byl dům dvakrát prodán, dnes jsou v něm byty a tak jako vše, co nemá jednoho jasného majitele, zvolna chátrá (viz foto). Její rezidenci tvořilo ve skutečnosti několik objektů na rohu ulic Rue d´Orchampt a Rue Lepic, oficielní její adresa byla Rue d´Orchampt 11 bis. Hlavní vchod je z Rue d´Orchampt (foto), druhý "utajený" je z Rue Lepic (tudy chodila do protější restaurace). Na fotu je její dům s hlavním vchodem z Rue d´Orchampt a vedle vrat do objektu je umístěna Dalidina deska.

Dalida passed almost 25 years of her life at house, which she had bought in 1962 at Paris´ Montmartre. Here she also totally exhaused and alone terminated her life during night from May 2nd to May 3rd, 1987 (her bedroom was at the first floor on the opposite side of house with breathtaking view to garden and Paris´ panorama. The house was two times sold after her death, appartements are there at present time and due to fact, that it has no clear one owner is falling into disrepair (see picture). Her residence consisted in fact of several buildings located at corner of Rue d´Orchampt and Rue Lepic, her official adress was Rue d´Orchampt 11 bis. Main entrance is from Rue d´Orchampt (see picture), the second one "secret" is from Rue Lepic (she used it when attended opposite restaurant). It´s possible to see her house with main gate from Rue d´Orchampt and a Dalida´s memorial plate is located on the wall nearby the gate.

Dalidina oblíbená italská restaurace nacházející se naproti jejího domu na Rue Lepic. V době, kdy Dalida bydlela na Montmartru se restaurace nazývala "Chez Graziano", nový majitel ji zpět přejmenoval na "Moulin de la Galette". Dalida jsem pravidelně chodila na večeře a měla tam svůj stůl č. 2. O této restauraci také zpívá v jedné ze svých písniček nazvané "Le restaurant italien" (CD Les Années Orlando, Vol. 10). V současné době lze tuto restauraci navštívit, interiér byl však o doby Dalidy poněkud změněn a tak hlavní připomínkou na ni je desert "Dalida coffee crème brulée" jež si můžete objednat.

Dalida´s favourite Italian restaurant located opposite her house at Rue Lepic. At time, when she lived at Montmartre, this restaurant was called "Chez Graziano", new owner renamed it back to "Moulin de la Galette". Dalida attended this place regularly for dinners, she  had here her own table No. 2. She is also singing about this restaurant in song called "Le restaurant italien" (CD Les Années Orlando, Vol. 10). It is possible to visit this restaurant at present time, however its interior was changed from Dalida´s time and so the main reminder of her is very good desert "Dalida coffee crème brulée" which is possible to order.

Dalidin hrob na Montmartreském hřbitově. Nemám hroby a hřbitovy moc v lásce, ale tenhle je vyjímka. Na rozdíl od jiných působí optimisticky a ne depresivně. Fotografie byla pořízena ráno kdy se slunce přehouplo přes střechy domů na Montmartru a naplno osvítilo její nádhernou sochu na náhrobku. Navíc je hřbitov po ranním otevření prázdný a společnost vám dělají jenom všudypřítomné kočky. A tak stačí jenom přivřít oči a najednou máte pocit jakoby vám Dalida šla naproti...

Dalida´s tomb at Monmartre´s Cemetery. I do not like tombs and cemeteries so much, but this one is different. Compare to others, this one works to me optimistic and not depressive. Picture was taken morning, when the sun arised above Montmartre´s roofs and fully illuminated tomb´s statue. In addition, cemetery is empty after morning´s opening and omnipressent cats are accompanying you. And it is sufficent only to little bit close eyes and at once you have a feeling as Dalida is comming to meet you ....

Dalidino náměstí. V roce 1997 byla po ní u příležitosti 10. výročí její smrti pojmenována křižovatka ulic Rue de l´Abrevoir, rue Girardon a Allée des Brouillards jako Dalidino náměstí (Place Dalida). Uprostřed prostranství je podstavec s její bustou kterou stejně jako sochu na jejím náhrobku na Montmartreském hřbitově vytvořil slavný sochař Alain Alsan. Kromě Dalidy mají v Paříži sochy už jenom dvě velké ženy a to Jana z Arku a legendární herečka Sarah Bernhardtová ....

Dalida Square. As a part of activities concerning 10th anniversary of her death, street crossing of Rue de l´Abrevoir, rue Girardon and Allée des Brouillards was in 1997 named after her as Dalida Square (Place Dalida).At the centre of place is located a pedestal with her portrait bust which as well as her statue at Montmartre´s Cemetery was created by famous sculptor Alain Alsan. Beyond Dalida, only two other great women have their statues in Paris - Jeanne d´Arc and legendary actress Sarah Bernhardt ....

Tabule označující Dalidino náměstí, překlad není nutný.

Sign marking Place Dalida, translation is not needed.

Pamětní deska věnovaná jejími přáteli z Montmartu na zdi jejího domu - "DALIDA žila v tomto domě od roku 1962 do roku 1987. Její přátelé z Montmartru nikdy nezapomenou."

Memorial plate dedicated by her friends from Montmartre on the wall of her house - "DALIDA has lived in this house from 1962 to 1987. Her friends from Montmartre will never forget."