DALIDA u nás dnes
DALIDA at our country now

Dalida byla a je bezesporu jednou z největších postav evropské populární hudby 2. poloviny 20. století. Je proto s podivem, že je u nás tak neznámá. Patřila ke generaci umělců, kteří vždy podávali na jevišti maximální výkony proto, že chtěli udělat svým posluchačům radost a přinést jim něco pozitivního do života. To dnes již bohužel nebývá pravidlem. Neměli bychom na ni zapomínat. Dodnes doposud u nás nemá ani svůj fanclub. A to by se mělo změnit. Uvítám proto jakýkoliv návrh či informace týkající se jejího pobytu v roce 1977 v Praze. Své náměty či informace zasílejte na připojenou adresu.

Dalida was and is without any comments one of the biggest persons of European popmusic of the 2th half of XXth Century. Due to this its very interesting, that she is so unknown at our country. She belonged to type of artists who everytime showed maximum of her art at the stage because wanted to make her listeners positive. This is not common at present time. We have not to forget her. Up to present time she has not any fanclub at our country. And this has to be changed. I will welcome any proposal or information concerning her stay in 1977 in Prague. Your proposal or information sent please to attached adress.

Dalida během svého vystoupení v pražské Lucerně. Na rozdíl od mnoha jiných interpretů zpívala tato zpěvačka živě a ne na playback.

Dalida during her performance at Prague´s music hall Lucerna. Compare to other singers, this chanteuse sang live without any playback.

VAŠI ODPOVĚĎ ČI KOMENTÁŘ OČEKÁVÁM ZDE

YOUR ANSWER OR COMMENTS I´M EXPECTING HERE

Dalidina oficielní stránka ve francouzštině, angličtině a italštině

Dalida´s Officiel Site mainly in French, English and Italian

V roce 2006 zahájila skupina nadšenců ve Francii pokus znovuzrodit Dalidu za pomoci nejmodernější digitální technologie a vdechnout jí tak nový životv novém století. Lze s radostí konstatovat, že se tento pokus úspěšně daří a ona se k nám opět vrací ...

In year 2006, a group of enthusiasts in France started to recover Dalida using the most advanced digital technology and return her back to life at the new century. It possible to say with pleasure, that this attempt is being successfull and she is returning back to us ....