Dalida a její koncert v Praze - pogram a další informace

Dalida and her performance in Prague - song list and more information

Program pražských koncertů byl rozdělen na dvě části s přestávkou uprostřed. Celkem se jednalo o 21 písní včetně jedné směsi (následně známé jako Generation ´78), úvodu a finále. Celý koncert byl oficielně zaznamenán tehdejší Československou televizí a následně v roce 1978 odvysílán. Jiné záznamy se nikdy neobjevily. Až nedávno, díky přátelům ve Francii jsem obdržel záznam podstatné části koncertu který kdosi v roce 1977 pořídil, vyvezl z Československa a následně byl díky úsilí nadšenců zdigitalizován a vytvořeno jakési neoficiální CD. Takže mockrát díky.

Ale zázraky se dějí. Nedávno se mi podařilo získat kompletní videozáznam celého představení jež před 30 léty někdo zachránil a nyní byl díky nadšencům remasterován a digitalizován. A možná více než tenkrát je vidět, jak se tento večer Dalida stala v Praze nesmrtelnou. Takže připojuji kompletní program celého koncertu a několik obrázků této nesmrtelné zpěvačky .....

Programme of Prague´s performances was divided into two parts with pause between them. Together it incorporated 21 songs including one meddley (after that known as Géneration´78), introduction and final. The whole concert was officialy recorded by former Czechoslovak TV and broadcasted at year 1978. No more other records appeared. Since short time ago, thanks to friends in France I´ve got record of substantial part of concert which was made by somebody in 1977, exported out of Czechoslovakia a after that it was due to acivities of fans digitally remastered and non official CD created. Thank you very much.

But miracles can happen. Some time ago, I was successfull to get complete record of whole performance which was saved by somebody 30 years ago nad now, it was remastered and digitalized by enthusiasts. And now is maybe more then at that time possible to see, how Dalida became immortal during this night in Prague. So that I add complete programme of this performance and several pictures of this immortal chanteuse ......

Kompletní program koncertu / Complete concert programme:

1. Introduction (orchestral - Il y a toujours une chanson)
2. Il y a toujours une chanson
3. Pour ne pas vivre seul
4. Le petit bonheur
5. Un pod amore
6. Salma ya salama
7. Captain sky
8. Les choses de l´amour
9. Darla dirladada
10. Ils ont changé ma chanson
11. Besame mucho
12. Ciao amore ciao (end of part one of performance)

 

 

13. Les grilles de ma maison
14. Mamina
15. Les clefs de l´amour
16. La danse de Zorba
17. Que sont devenues les fleurs
18. Amoureuse de la vie
19. Pot pourri (
Come prima, Gondolier, Les enfants du Pirée, Ciao, bambina, Romantica, La derniére danse pour moi, Bambino, Les Gitanes)
20. Il venait d´avoir 18 ans
21. Je suis malade
22. J´attendrai
23. Accompanying band presentation
24. Gigi l´amoroso
25. Final

 

Salma ya salama

Captain Sky

Besame mucho

Les grilles de ma maison

Mamina

Les clefs de l´amour

Vrchol koncertu - nesmrtelná "Je suis malade"

A concert final - immortal "Je suis malade"

Několik vteřin po "Je suis malade" - chvíle kdy se napevno spojila se svými posluchači

Several seconds after "Je suis malade", a moment, when she forever connected with her listeners